Wystawy

Aleksander Ryszka - wystawa malarstwa "Don't fear"

Aleksander Ryszka "Don't fear"

Kurator: Cezary Ślaziński

Moje poszukiwania artystyczne koncentrują się na próbie malarskiego przedstawienia moich stanów wewnętrznych. Te często abstrakcyjne płótna konfrontuję z zasłyszanymi, intuicyjnie wybranymi tekstami, zapisanymi na płótnie. Pojawiają się również realne przedstawienia, jednak często nieczytelne, zderzone z gęstą malaturą, która je pokrywa. Wszystko, co najważniejsze, zamyka się w prostokącie płótna. Niewiele da się tu dopowiedzieć, pozostaje tylko konfrontacja z obrazem. Czasami słowa naprowadzają na jakiś trop, ale w tym przypadku chodzi o to, co się dzieje między tekstem, a jego formą plastyczną i malatura wokół niego. Jest to raczej ironiczna gra niż świadoma próba wprowadzenia do obrazu konkretnych treści. Motywy pejzażowe, słowa, zawsze wybierane są intuicyjnie, decyzja o ich użyciu jest spontaniczna. Te obrazy to raczej pytania, które sam sobie zadaję, niż próba jakiejkolwiek odpowiedzi. Pytania o Wszystko, i pytania o nic zarazem.

Aleksander Ryszka

WIĘCEJ

KONTAKT