Sosnowski Kajetan

Urodzony w 1913 w Wilnie, zmarł w 1987 w Warszawie. Znany jest przede wszystkim ze swoich prac malarskich, tworzonych w okresie działalności GRUPY 55. Uprawiał nie tylko malarstwo, także rysunek i - rzadko - rzeźbę. Ponadto istota jego prac malarskich wykraczała poza tradycyjne ramy dyscypliny. Studia odbył w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego i Wojciecha Jastrzębowskiego (1934-39). Po wojnie Sosnowski włączył się aktywnie w organizację życia artystycznego. Założył szkołę plastyczną w Siedlcach, szkoły artystyczne w Łodzi oraz współtworzył tamtejszy oddział Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 1947-51 współpracował z tygodnikiem "Kuźnica" - jako projektant szaty graficznej, ilustrator, a także autor tekstów. W roku 1949 wraz z redakcją "Kuźnicy" przeniósł się do Warszawy. Tutaj związał się ze środowiskiem artystów, krytyków i pisarzy, które z jednej strony tworzyli przyszli członkowie GRUPY 55, z drugiej zaś osoby takie, jak między innymi Anna Kamieńska i Jan Śpiewak, Stanisław Jerzy Lec, Maria Kurecka i Witold Wirpsza, Wiktor Woroszylski, Zofia Stefanowska i Stefan Treugutt, Alicja Ślesińska, przede wszystkim zaś Miron Białoszewski, u którego na Tarczyńskiej wielokrotnie bywał. Swoje znajomości w kręgach literackich rozszerzył w latach 1965-72, kiedy prowadził dział plastyczny w miesięczniku "Poezja". Brał udział między innymi w II Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w roku 1957. Często pojawiał się na laboratoryjnych imprezach lat 60.; chętnie wystawiał w awangardowych galeriach lat 70. Przyczynił się do utworzenia Galerii 72 w Chełmie. W roku 1969 artysta otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida.

KONTAKT