Kozłowski Marcin

Urodzony w 1984 roku w Działdowie. W latach 2008-2013 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowniach profesorów: Andrzeja Rysińskiego (2008-2009), Jarosława Modzelewskiego (2009-2011) i Wojciecha Cieśniewskiego (2011-2013). W 2013 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem rektorskim, zrealizowany pod kierunkiem prof. Wojciecha Cieśniewskiego. Aneks do dyplomu przygotował w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego pod kierunkiem prof. Edwarda Tarkowskiego.

"Zasadniczym celem mojej praktyki malarskiej jest poszukiwanie własnej formy – harmonijnej, autonomicznej i niepowtarzalnej. To chęć nadania impulsowi twórczemu formy zarazem zamkniętej i otwartej, dostępnej poznaniu oraz przeżyciu. Formy, która, niczym organizm, żyłaby własnym życiem." - Marcin Kozłowski

KONTAKT